JBR Governance

De juiste match voor Raad van Commissarissen.

JBR Governance ondersteunt u op het gebied van Supervisory Search en Boardroom Evaluation.

Onze expertise, ervaring en netwerk in het bedrijfsleven stellen ons in staat om passende kandidaten met echte toegevoegde waarde te identificeren en de juiste te selecteren.

Tijdens het traject staat u als opdrachtgever centraal. We overleggen actief met u en koppelen resultaten met u terug. Onze communicatie is altijd open, eerlijk en transparant.

 

JBR Governance Daan Steenbergen zet praktijk op voor zoektocht naar commissarissen
JBR Governance Daan Steenbergen, Harm Tunteler, Heske van Eyck van Teslinga, Joost de Vries

Advies en daadkracht

Mensen maken het verschil.

Het team van JBR Governance bestaat uit professionals die actief zijn op het gebied van Supervisory Search, maar ook op het gebied van Boardroom evaluatie; zelfevaluatie, strategie, conflictbemiddeling. Voor een beter inzicht in de financiële dynamiek binnen een organisatie werken we graag samen met het JBR Institute.

Onze professionals zijn:

 Onze meerwaarde

Aandacht en doelgroep.

JBR Governance is een boutique gericht op het versterken en professionaliseren van de RvC van organisaties in transitie; merendeels met een commerciële signatuur en met een soms dominante maar zeker duidelijk zichtbare aandeelhouder; familie, private equity, de bank, etc.
Vaak middelgrote organisaties met een omzet van enkele tientallen tot honderden miljoenen Euro, van tientallen tot soms duizenden medewerkers.
Een bedrijf in transitie vraagt een zeer betrokken RvC.

Wij zien hierbij de rol van de RvC als een waarbinnen veel ruimte is voor advies om zo samen met de overige stakeholders tot daadwerkelijke meerwaarde te komen voor de organisatie.

 

JBR Governance Boardroom Evaluation
JBR Governance kantoor mensen, plant, computer

Expertise en samenwerking

De toegevoegde waarde van JBR.

JBR Governance fungeert als klankbord, met als mogelijkheid tot extra begeleiding gedurende met name het eerste jaar. Diepgaande kennis en inhoudelijke verdiepingen kan worden aangeboden.

Zo werken wij voor een beter inzicht in de financiële dynamiek binnen een organisatie graag samen met het JBR.

Het adviesbureau JBR heeft een traditie in strategische vraagstukken, corporate finance en herstructurering van bedrijven en een focus op zes sectoren. We kunnen terugvallen op alle kennis en ervaring die bij JBR aanwezig is. Een klankbord en een denktank met heel veel internationale ervaring.
Uiteraard doen ze dat alleen als daar echt behoefte toe bestaat en pas na overleg en toestemming met u als opdrachtgever.
We kennen geen ‘gedwongen winkelnering’. Maar het is wel een prettige aanvullende zekerheid.

 

JBR Governance kantoor in Zeist

Kom een kop koffie drinken

Wij hechten veel waarde aan de duurzaamheid van ons advies en een persoonlijke relatie. Daarom maken we graag een afspraak met u bij ons op kantoor. We maken gebruik van het prachtige pand in Zeist en de faciliteiten van JBR.

Wij kijken graag vrijblijvend met u mee.
Bel of mail ons gerust.